Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

133B III194014
Plány vedeckovýskumných úloh
Pracovný program Štátneho archeologického ústavu na r. 1940.
134B III194114
Plány vedeckovýskumných úloh
Program terénnych prác Štátneho archeologického ústavu na r. 1941.
135B III194214
Plány vedeckovýskumných úloh
Program terénnych prác ústavu na r. 1942.
136B III194314
Plány vedeckovýskumných úloh
Program terénnych prác ústavu na r. 1943.
137B III194414
Plány vedeckovýskumných úloh
Program terénnych prác ústavu v r. 1944.
138B III194514
Plány vedeckovýskumných úloh
Program terénnych výskumov Štátneho archeologického ústavu na r. 1945.
139B III194614
Plány vedeckovýskumných úloh
Program terénnych výskumov Štátneho archeologického ústavu na r. 1946.
140B III194714
Plány vedeckovýskumných úloh
Pracovný program Štátneho archeologického ústavu na r. 1947.
141B III194814
Plány vedeckovýskumných úloh
Pracovný program Štátneho archeologického ústavu na r. 1948 a plán výskumov na päťročnicu.
142B III194914
Plány vedeckovýskumných úloh
Pracovný program ústavu na r. 1949.
143B III195014
Plány vedeckovýskumných úloh
Plán výskumov ústavu v nitrianskom kraji v r. 1950.
144B III195114
Plány vedeckovýskumných úloh
Plán archeologického výskumu nitrianskeho kraja v r. 1951.
145B III195314
Plány vedeckovýskumných úloh
Pracovný plán Archeologického ústavu SAV na r. 1953 a výhľadový plán úloh a tematický plán úloh.
146B III195414
Plány vedeckovýskumných úloh
Pracovný plán Archeologického ústavu SAV na r. 1954.
147B III195514
Plány vedeckovýskumných úloh
Plán terénnych výskumov na r. 1955.
148B III195614
Plány vedeckovýskumných úloh
Návrh plánu úloh na r. 1957 podľa oddelení ústavu.
149B III195714
Plány vedeckovýskumných úloh
Vedeckovýskumný plán Archeologického ústavu SAV na r. 1957; podklady vedeckých a odborných pracovníkov ústavu pre vedeckovýskumný plán na r. 1958 a zdôvodnenie úloh riaditeľom pracoviska.
150B III195814
Plány vedeckovýskumných úloh
Plány výskumných úloh pracoviska na r. 1958.
151B III196014
Plány vedeckovýskumných úloh
Interný plán výskumov Archeologického ústavu SAV na r. 1960; doplnky a pripomienky k plánu vedeckovýskumných úloh na r. 1961–1965.
152B III196114
Plány vedeckovýskumných úloh
Rozpis plánu Archeologického ústavu SAV na r. 1961; návrh na posilnenie archeologického strediska v Košiciach v súvislosti s plánom kľúčových vedeckovýskumných úloh pracoviska na r. 1961–1965.
153B III196214
Plány vedeckovýskumných úloh
Perspektívny plán Archeologického ústavu SAV do r. 1970; návrh výhľadového plánu archeológie do r. 1970; návrh spresnenia hlavných úloh.
154B III196314
Plány vedeckovýskumných úloh
Plán terénnych výskumov v r. 1963 podľa tém; návrh na rozvoj historickej archeológie.
155B III196414
Plány vedeckovýskumných úloh
Návrh plánu vedeckovýskumných úloh na r. 1964; perspektívny plán Archeologického ústavu SAV do r. 1970.
156B III196514
Plány vedeckovýskumných úloh
Úlohy štátneho i ústavného plánu na r. 1965.
157B III196614
Plány vedeckovýskumných úloh
Plán práce Archeologického ústavu SAV na r. 1966; výskumný plán VPS v Košiciach na r. 1967.
158B III196714
Plány vedeckovýskumných úloh
Návrh výhľadového plánu rozvoja slovenskej archeológie do r. 1980.
159B III196814
Plány vedeckovýskumných úloh
Prehľad úloh štátneho plánu výskumu koordinovaných vedeckovýskumnými pracoviskami na Slovensku; plán archeologického prieskumu na Zemplíne v r. 1968; návrhové listy jednotlivých úloh štátneho plánu výskumu.
160B III197014
Plány vedeckovýskumných úloh
Štátny a ústavný plán výskumu na r. 1971 a na r. 1971–1975; charakteristika úloh štátneho plánu v nasledujúcej päťročnici.
161B III197114
Plány vedeckovýskumných úloh
Plán štátneho programu základného výskumu 1971–1975; plán výskumných prác na r. 1971 podľa oddelení.
162B III197215
Plány vedeckovýskumných úloh
Vedeckovýskumný plán na r. 1972; rozpisy štátnych a ústavných úloh na r. 1972.
163B III197315
Plány vedeckovýskumných úloh
Návrh plánu práce Archeologického ústavu SAV na r. 1973; prehľad výskumných úloh na r. 1973; rozpracovanie hlavných smerov československého základného výskumu histórie do r. 1990.
164B III197415
Plány vedeckovýskumných úloh
Vedeckovýskumný plán Archeologického ústavu na r. 1974 spolu s komentárom; rozpis plánu jednotlivých štátnych i ústavných úloh na r. 1974.
165B III197516
Plány vedeckovýskumných úloh
Plán práce Archeologického ústavu SAV podľa oddelení na jednotlivé kvartály; spresnenie úlohy štátneho programu základného výskumu; podklady pre vypracovanie vedeckovýskumného plánu na 6. päťročnicu.
166B III197616
Plány vedeckovýskumných úloh
Prehľad výskumných úloh na r. 1976; úlohy štátneho plánu základného výskumu na 6. päťročnicu a ich spresnenie.
167B III197716
Plány vedeckovýskumných úloh
Prehľad vedeckovýskumných úloh na r. 1978; plánovacie listy jednotlivých úloh štátneho programu základného výskumu.
168B III197817
Plány vedeckovýskumných úloh
Návrh vedeckovýskumného plánu na r. 1978 a návrhy hlavných úloh na r. 1980.
169B III197917
Plány vedeckovýskumných úloh
Návrhy na spresnenie čiastkových úloh štátneho programu základného výskumu.
170B III198017
Plány vedeckovýskumných úloh
Spresnenie hlavných i čiastkových úloh v 6. päťročnici; publikačný plán na r. 1981.
171B III198117
Plány vedeckovýskumných úloh
Vedeckovýskumný plán na r. 1981; plán spracovania nálezových správ; plán terénnych výskumov; akčný plán Archeologického ústavu SAV na r. 1981.