Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

502B XVI194996
Knižnica
Objednávky Časopisu muzeálnej slovenskej spoločnosti, publikácií bývalého vlastivedného múzea, „Obzoru prehistorického“ pre ústavnú knižnicu; žiadosť Univerzitnej knižnici v Prahe o zaslanie prídelu kníh z nemeckých konfiškátov z odpoveďou.
503B XVI196796
Knižnica
Rekapitulácia knižných publikácií ústavnej knižnice za r. 1967.
504B XVI196896
Knižnica
Stav úradných publikácií k 31.XII.1968.
505B XVI196996
Knižnica
Rekapitulácia úradných publikácií za r. 1969.
506B XVI197096
Knižnica
Výpožičný poriadok knižnice a stav úradných publikácií k 31.XII.1970.
507B XVI197196
Knižnica
Zoznam úradných publikácií v r. 1971; zoznam inventárnych prírastkov – úradných publikácií za r. 1945–1970.
508B XVI197396
Knižnica
Správa o modernom spracovaní knižničného fondu Archeologického ústavu SAV.