Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

444B XIV194880
Komisie
Menovanie V. Budinského-Kričku za člena Komisie na realizovanie 11. článku mierovej zmluvy s Maďarskom o návrate kultúrnych pamiatok na Slovensko.
445B XIV195980
Komisie
Menovanie A. Točíka členom Odbornej komisie pre filozofiu a históriu.
446B XIV196380
Komisie
Zápisnice zo schôdze Komisie pre historicko-archeologický výskum.
447B XIV196480
Komisie
Zápisnice zo zasadaní Komisie pre historickú archeológiu; správa o práci komisie.
448B XIV196580
Komisie
Zápisnica zo schôdze Komisie pre historickú archeológiu.
449B XIV196680
Komisie
Zápisnice zo schôdzí Komisie pre historickú archeológiu.
450B XIV196780
Komisie
Zápisy zo zasadaní Archeologickej komisie pri ČSAV.
451B XIV196880
Komisie
Zápisnica zo schôdze Komisie pre historickú archeológiu; zápisnice zo zasadaní Archeologickej komisie ČSAV.
452B XIV196980
Komisie
Zápisy zo zasadaní Archeologickej oborovej komisie ČSAV; členstvo A. Točíka v Komisii pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov.
453B XIV197180
Komisie
Zápisnica zo schôdze historickej sekcie Slovenského komitétu slavistov; zápisnica zo zasadania Komisie pre archeologickú topografiu; zápisnica zo schôdze Numizmatickej komisie pri Vedeckom kolégiu SAV.
454B XIV197280
Komisie
Zápisnice zo zasadaní Komisie pre historickú archeológiu; zápis zo zasadania československej časti Komisie historikov ČSSR a ZSSR.
455B XIV197380
Komisie
Návrh Archeologického ústavu SAV a Archeologického ústavu ČSAV na vytvorenie Československého archeologického komitétu; zápis zo zasadania Československého národného komitétu historikov so zoznamom tém pre pripravovaný XIV. medzinárodný kongres historických vied.
456B XIV197480
Komisie
Zápisy zo zasadaní Československého národného komitétu historikov Československého národného komitétu archeológov.
457B XIV197580
Komisie
Zápisnice zo zasadaní Komisie pre históriu pri vedeckom kolégiu; zápisnica zo zasadania Komisie pre historickú archeológiu; program zasadnutia Československého národného archeologického komitétu; zápis zo zasadania Československého národného komitétu historikov.
458B XIV197680
Komisie
Zápisnica zo zasadania Komisie pre históriu pri Vedeckom kolégiu; zápisy zo zasadaní Československého národného archeologického komitétu a Československého národného komitétu historikov.
459B XIV198080
Komisie
Zápis zo zasadania Československého národného komitétu historikov; oznámenie Archeologického ústavu SAV Československémuu komitétu slavistov o referátoch prihlásených na IX. medzinárodný zjazd slavistov.