Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

69B I19531
Sekcia spoločenských vied SAV
Uznesenia z aktívu riaditeľov vedeckých ústavov Sekcie spoločenských vied SAV 6.XI.1953 a z nich vyplývajúca správa Archeologického ústavu SAV o pláne činnosti v r. 1954.
70B I19581
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnica z rozšíreného zasadnutia Sekcie spoločenských vied SAV 28.XI.1958; návrh Predsedníctva 1. sekcie na zavedenie systému evidencie a prezencie pracovníkov na pracovisku s odpoveďou Archeologického ústavu SAV.
71B I19591
Sekcia spoločenských vied SAV
Súhlas Sekcie spoločenských vied SAV so študijnou cestou pracovníka V. Budinského-Kričku do Poľska; návrh sekcie na organizáciu záchrany archeologických pamiatok na stavbách socializmu na Slovensku; vymenovanie dr. A. Točíka do redakčnej rady cudzojazyčného zborníka najlepších prác z oblasti spoločenských vied.
72B I19601
Sekcia spoločenských vied SAV
Výpis zo zápisnice plenárneho zasadania sekcie 30.I.1960; zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva sekcie 16.III.1960; zápisnica zo zasadnutia edičnej komisie Predsedníctva sekcie 13.V.1960; zápisnica zo spoločného zasadnutia spoločenskovedných sekcií ČSAV a SAV 3.XII.–4.XII.1960.
73B I19611
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisy zo zasadaní Predsedníctva Sekcie spoločenských vied SAV: 20.I., 27.I., 10.II., 17.II., 24.II., 10.III., 17.III., 31.III., 14.IV., 22.IV., 20.V., 26.V., 10.VI., 30.VI., 19.VII., 18.VIII., 25.VIII., 8.IX., 29.IX., 7.X. a 13.X., 27.X., 3.XI., 17.XI., 24.XI., 2.XII., 9.XII., 21.XII., 30.XII.; zápisy z plenárneho zasadania Sekcie spoločenských vied SAV: 16.VI., 15.IX., 22.XII.; zápis zo zasadania straníckej skupiny Sekcie spoločenských vied SAV 21.IV.1961.
74B I19621
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisy zo zasadnutí Vedeckého kolégia histórie SAV: 5.II., 5.III., 9.IV., 6.V:, 11.VI., 7.IX., 8.X., 10.XII.; záznamy z aktívu riaditeľov pracovísk Vedeckého kolégia histórie SAV 19.II., 17.III.; požiadavky Archeologického ústavu SAV na zahraničné styky; návrh na budovanie pracovísk kolégia histórie v Košiciach; závery zo správ ústavov vedeckého kolégia o plnení plánu r. 1961.
75B I19631
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 4.II., 11.III., 16.IV., 30.IX., 11.XI., 23.XII.
76B I19641
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 27.I., 28.V., 24.VI., 21.IX., 26.X., 26.XI., 14.XII.; správa Vedeckého kolégia histórie SAV o najdôležitejších výsledkoch práce historických pracovísk za r. 1964.
77B I19651
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 25.I., 1.III., 29.III., 3.V., 31.V., 13.IX., 25.X., 20.XII.
78B I19661
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 24.I., 21.II., 28.III., 14.IV., 30.V., 30.VI., 19.IX., 28.XI., 19.XII.; súhlas Vedeckého kolégia histórie SAV s vydaním prác A. Vlčka a M. Novotnej so stanovením výšky honorára.
79B I19672
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 27.I., 17.II., 31.III., 5.V., 26.V., 21.VI., 3.XI., 1.XII.
80B I19682
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 26.I., 29.III., 10.IV., 26.IV., 17.VI., 27.IX., 15.XI., 13.XII.; edičný plán vedeckého kolégia.
81B I19692
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 31.I., 28.II., 4.IV., 30.IV., 6.VI., 26.IX., 10.X., 14.XI., 12.XII.
82B I19702
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 16.I., 27.II., 10.IV., 17.IV., 19.X., 2.XI., 27.XI., 29.XII.; edičný plán Vedeckého kolégia histórie SAV.
83B I19712
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 26.I., 26.II., 29.III., 23.IV., 20.V., 2.VII., 20.VIII., 24.IX., 25.X., 12.XI., 13.XII.; plán práce vedeckého kolégia na r. 1971 a správa o činnosti pracovísk vedeckého kolégia za r. 1971; zápisnica zo schôdze Komisie Vedeckého kolégia histórie SAV pre zahraničné styky.
84B I19722
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 28.I., 25.II., 24.III., 27.IV., 26.V., 14.VI., 15.IX., 31.X., 24.XI., 15.XII.; návrh nových zásad schvaľovania námetov, rukopisov a uzatvárania vydavateľských zmlúv a pripomienky Archeologického ústavu SAV; návrh perspektívneho edičného plánu na r. 1973–1975.
85B I19733
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 23.I., 22.II., 30.III., 27.IV., 24.V., 20.VI., 26.X., 7.XII.; návrh na menovanie zástupcu riaditeľa Archeologického ústavu SAV za člena vedeckého kolégia.
86B I19743
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie SAV: 1.II., 22.II., 5.IV., 26.IV., 13.IX., 4.X., 15.XI.
87B I19753
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia pre vedy o spoločnosti 11.II., 24.III., 21.IV., 13.VI., 30.VI., 9.X.
88B I19763
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia pre vedy o spoločnosti: 10.II., 31.V., 4.XI.
89B I19793
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Vedeckého kolégia pre vedy o spoločnosti pre históriu: 7.XII.
90B I19803
Sekcia spoločenských vied SAV
Zápisnica zo zasadania Vedeckého kolégia pre vedy o spoločnosti: 3.IV.