Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústredie pre vynálezy a objavy SAV II.
Informácie o fonde
Inventár
Názov fondu:Ústredie pre vynálezy a objavy Slovenskej akadémie vied II.
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1951–1994
Rozsah:104 kr.
Počet inventárnych jednotiek:110
Spracovateľ:
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: