Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Organizačné stredisko vedeckých spoločností SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Organizačné stredisko vedeckých spoločností Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:OSVS SAV
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1965–1994
Rozsah:61 kr.
Počet inventárnych jednotiek:172
Spracovateľ:Kolárová, Monika
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2001
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: