Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav štátu a práva SAV – 1. časť
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied – 1. časť
Skrátený názov fondu:ÚŠAP SAV – 1. časť
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1950–1969
Rozsah:35 kr.
Počet inventárnych jednotiek:24
Spracovateľ:Rapošová, Elena
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1978
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: