Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav kovových materiálov SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústav kovových materiálov Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1952–1973
Rozsah:28 kr. + 1 bal.
Počet inventárnych jednotiek:26
Spracovateľ:Rapošová, Elena
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1975
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: