Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej psychológie SAV
Informácie o fonde
Inventár
Názov fondu:Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1952–1969
Rozsah:17 kr.
Počet inventárnych jednotiek:39
Spracovateľ:
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: