Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej chirurgie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústav experimentálnej chirurgie Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36499
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1955–1966
Rozsah:4 kr.
Počet inventárnych jednotiek:22
Spracovateľ:Rapošová, Elena
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1975
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: