Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav dejín európskych socialistických krajín SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústav dejín európskych socialistických krajín Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:ÚDESK SAV
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1950–1982
Rozsah:68 kr.
Počet inventárnych jednotiek:462
Spracovateľ:Marčeková, Alexandra
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1985
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: