Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Národopisný ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36627
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1949–1994
Rozsah:112 kr.
Počet inventárnych jednotiek:573
Spracovateľ:
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: