Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Matematický ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Matematický ústav Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36626
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1970–1999
Rozsah:15 kr.
Počet inventárnych jednotiek:144
Spracovateľ:Baherníková, Jana
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2008
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: