Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústredie pre vynálezy a objavy SAV I.
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústredie pre vynálezy a objavy Slovenskej akadémie vied I.
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1951-1994
Rozsah:120 kr.
Počet inventárnych jednotiek:216
Spracovateľ:Marčeková, Alexandra
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1997
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: