Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Historický ústav SAV II.
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Historický ústav Slovenskej akadémie vied II.
Skrátený názov fondu:HÚ SAV II.
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1954–1989
Rozsah:56 kr.
Počet inventárnych jednotiek:322
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1996
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: