Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Astronomický ústav SAV
Informácie o fonde
Inventár
Názov fondu:Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1940–1966
Rozsah:16 kr.
Počet inventárnych jednotiek:32
Spracovateľ:
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1974
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: