Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Botanický ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1952–1962
Rozsah:2 kr.
Počet inventárnych jednotiek:6
Spracovateľ:Rapošová, Elena
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1975
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: