Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ekonomický ústav SAV II.
Informácie o fonde
Inventár
Názov fondu:Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied II.
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1962–1991
Rozsah:73 kr.
Počet inventárnych jednotiek:387
Spracovateľ:Slušná, V.
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1995
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: