Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Botanický ústav SAV II.
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Botanický ústav Slovenskej akadémie vied II.
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1990–2009
Rozsah:28 kr.
Počet inventárnych jednotiek:328
Spracovateľ:Majerová, Kristína
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2014
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: