Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo CSČ SAV
slovak  english

Employees

Leader

Mgr. Jana Gubášová Baherníková, PhD.
phone: +421 (2) 32 447 440 e-mail: jana.gubasova@savba.sk

Deputy leader

Mgr. Kristína Majerová, PhD. [ deutsch, magyar ]
phone: +421 (2) 32 447 441 e-mail: kristina.majerova@savba.sk

Secretariat

phone: +421 (2) 32 447 440 e-mail: archiv@savba.sk

Professional staff

Mgr. Branislav Geschwandtner [ english ]
phone: +421 (2) 32 447 441 e-mail: branislav.geschwandtner@savba.sk
Mgr. Ján Hučko [ français, deutsch, русский ]
phone: +421 (2) 32 447 442 e-mail: jan.hucko@savba.sk
Mgr. Ladislav Jurányi [ magyar ]
phone: +421 (2) 32 447 442 e-mail: ladislav.juranyi@savba.sk
Mgr. Iveta Kiripolská
phone: +421 (2) 32 447 441 e-mail: iveta.kiripolska@savba.sk
Ing. Jana Špániková [ english ]
phone: +421 (2) 32 447 440 e-mail: jana.spanikova@savba.sk

Field office – Presidium SAS

Presidium of SAS - Štefánikova 49, Bratislava, Slovak republic

Mgr. Kristína Majerová, PhD. [ deutsch, magyar ]
e-mail: kristina.majerova@savba.sk
Research room
phone: +421 2 32 447 440
e-mail: archiv@savba.sk

Monday: 8:00-15:00
Tuesday: 8:00-15:00
Wednesday: 8:00-15:00
Thursday: 8:00-15:00
Friday: 8:00-12:00GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E