Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Frankovič, Baltazár
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

127ID1960–200710–13
Vedecká dokumentácia
Automatizácia, umelá inteligencia, robotizácia, personálny manažment, diskrétne procesy, teória riadenia, kybernetika, metalurgia, agentové systémy; robotika; vedecké časopisy a periodiká, poznámky, výpisky, grafy, schémy.