Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Skrátený názov fondu:SHS
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1945-1989
Rozsah:25 kr. + kartotéka členov
Počet inventárnych jednotiek:349
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1995
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: