Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » THS chemických ústavov SAV
Informácie o fonde
Inventár
Názov fondu:Technicko–hospodárska správa chemických ústavov Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:Technicko-hospodárska správa Chemických ústavov Slovenskej akadémie vied
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1950–1968
Rozsah:11 kr.
Počet inventárnych jednotiek:5
Spracovateľ:Rapošová, Elena
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1974
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: