Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústav vedeckého ateizmu Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1971–1990
Rozsah:65 kr.
Počet inventárnych jednotiek:199
Spracovateľ:Kolárová, Monika
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2000
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: