Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav slovenskej literatúry SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1946-1993
Rozsah:68
Počet inventárnych jednotiek:1006
Spracovateľ:Kolárová, Monika
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1998
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: