Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej pedagogiky SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústav experimentálnej pedagogiky Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1972–1993
Rozsah:21 kr.
Počet inventárnych jednotiek:112
Spracovateľ:Kolárová, Monika
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2000
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: