Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Štátne magnetické a geofyzikálne observatórium
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Štátne magnetické a geofyzikálne observatórium
Skrátený názov fondu:ŠMAGO
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1882–1965
Rozsah:20 kr.
Počet inventárnych jednotiek:156
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1974
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: