Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Kabinet orientalistiky SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Kabinet orientalistiky Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1959–1980
Rozsah:20 kr.
Počet inventárnych jednotiek:167
Spracovateľ:Kasalová, Andrea
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1991
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: