Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Chemický ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1953–1995
Rozsah:101 kr.
Počet inventárnych jednotiek:567
Spracovateľ:
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: