Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav baníctva SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústav baníctva Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1953–1968
Rozsah:18 kr.
Počet inventárnych jednotiek:311
Spracovateľ:Rapošová, Elena
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1981
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: