Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Astronomický ústav SAV - Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied – Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Skrátený názov fondu:Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied – MPH
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1954–1975
Rozsah:38 kr.
Počet inventárnych jednotiek:419
Spracovateľ:Charvátová, Jarmila
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1984
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: