XXIV. archívne dni – Archontológia v archívnom a historickom výskume, Smolenice 5. – 7. máj 2020
„Pokrútený paragraf viaže ľudí, ale úradník je na to,
aby ho rozplietol na srdce a nie bič,
aby ním láskal a nie práskal“

Janko Jesenský

Kontakt

ad2020@savba.sk

Organizátori

Spoločnosť slovenských archivárov Ústredný archív SAV

Sponzori

2.9.2019

Milí kolegovia a priatelia,

Spoločnosť slovenských archivárov pre nás všetkých, tak ako každý rok, aj v roku 2020 pripravuje tradičné – tentokrát už XXIV. archívne dni. Tie najbližšie sa uskutočnia v spolupráci s Ústredným archívom Slovenskej akadémie vied od 5. do 7. mája 2020 na Smolenickom zámku.
Za hlavnú tému rokovania sme zvolili jednu z novších pomocných vied historických – archontológiu a jej postavenie a využitie v archívnom a historickom výskume. Okrem toho na všetkých čaká skvelý kultúrny a doplnkový program a členovia Spoločnosti slovenských archivárov sa stretnú aj na riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti.
Aktuálne je zverejnená výzva na prihlasovanie príspevkov.
[ Viac informácií ]