Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Tibenský, Ján – supplement
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

73I B 319893
Ústav experimentálnej psychológie SAV očami historika – Príspevok k životnému jubileu riaditeľa ústavu D. Kováča.
74I B 319903
Laudatio k životnému jubileu akademika Domokosa Kosáryho.
75I B 319903
Návraty III. – osvietenstvo (pre rozhlas).
76I B 3s.d.3
Polyhistor Matej Bel – rodák očovský.
77I B 3s.d.3
Televízna relácia o doc. A. Baníkovi.