Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

543B XVIII1955140
Vydavateľstvo SAV
Zápis zo zasadania Redakčno-vydavateľskej rady o spresnení edičného plánu na r. 1956.
544B XVIII1957140
Vydavateľstvo SAV
Posudok riaditeľstvu Archeologického ústavu SAV na prácu dr. Novotného Slovensko v mladšej dobe kamennej; žiadosť Vydavateľstva SAV o vyjadrenie sa k vydaniu práce dr. Ondroucha „Keltské mince typu Biatec“.
545B XVIII1958140
Vydavateľstvo SAV
Poďakovanie Archeologického ústavu SAV za vysokú technickú úroveň publikácie „Nové keltské pohrebiská“; schválenie návrhu na obálku „Limes Romanus“; predbežný návrh edičného plánu ústavu na r. 1960–1965; záznam zo zasadnutia redakčno-vydavateľskej rady sekcie spoločenských vied.
546B XVIII1960140
Vydavateľstvo SAV
Pripomienky Archeologického ústavu SAV k tematicko-edičnému plánu na r. 1961.
547B XVIII1964140
Vydavateľstvo SAV
Návrh Vydavateľstva SAV na vydávanie populárno-vedeckej knižnej edície s požiadavkou Vedeckého kolégia histórie na Archeologický ústav SAV na navrhnutie titulu; návrh predbežných titulov Archeologického ústavu SAV pre vydávanie populárno-vedeckej edície.
548B XVIII1966140
Vydavateľstvo SAV
Perspektívny edičný plán Archeologického ústavu SAV na r. 1966–1970; oznámenie Vydavateľstva SAV o schválení námetu „Slovensko v praveku“.
549B XVIII1968140
Vydavateľstvo SAV
Edičný plán Archeologického ústavu SAV na r. 1968.
550B XVIII1969140
Vydavateľstvo SAV
Stav príprav schválených publikácií Archeologického ústavu SAV; žiadosti Archeologického ústavu SAV o vydanie bibliografie slovenskej archeológie; návrh na vydanie publikácie k 25-ročnici slovenskej archeológie v Československu.
551B XVIII1970140
Vydavateľstvo SAV
Návrh na riešenie koncepcie publikácií ústavu.
552B XVIII1973140
Vydavateľstvo SAV
Návrh Archeologického ústavu SAV na doplnenie zboru recenzentov pre Vydavateľstvo SAV.