Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

35A II1955
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
36A II1956
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
37A II1957
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
38A II1958
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
39A II1959
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
40A II1960
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
41A II1961
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
42A II1962
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
43A II1963
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
44A II1964
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
45A II1965
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
46A II1967
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
47A II1968
Zborník účtov. [ 1 kniha ]
48A II1969
Zborník účtov. [ 2 knihy ]
49A II1970
Zborník účtov. [ 2 knihy ]
50A II1971
Zborník účtov. [ 2 knihy ]
51A II1972
Zborník účtov. [ 2 knihy ]
52A II1953
Hlavná kniha. [ 2 knihy ]
53A II1955
Hlavná kniha. [ 3 knihy ]
54A II1956
Hlavná kniha. [ 2 knihy ]
55A II1957
Hlavná kniha. [ 1 kniha ]
56A II1958
Hlavná kniha. [ 2 knihy ]
57A II1959
Hlavná kniha. [ 2 knihy ]
58A II1960
Hlavná kniha. [ 2 knihy ]
59A II1953
Kniha syntetickej evidencie. [ 2 knihy ]
60A II1954
Kniha syntetickej evidencie. [ 3 knihy ]
61A II1957
Kniha syntetickej evidencie. [ 1 kniha ]
62A II1958–1959
Kniha syntetickej evidencie. [ 1 kniha ]
63A II1961
Kniha syntetickej evidencie. [ 2 knihy ]
64A II1953
Účtovný denník. [ 1 kniha ]
65A II1954
Účtovný denník. [ 2 knihy ]
66A II1957
Účtovný denník. [ 1 kniha ]
67A II1957
Index robotníkov. [ 1 kniha ]
68A II1963–1974
Index robotníkov. [ 3 knihy ]